5.007.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
6.5011.50 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α