6.20 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
5.508.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
5.007.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
6.5011.50 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
6.50 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
5.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
5.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α

Γλυκά κουταλιού

Γλυκό κουταλιού Μανιτάρι

5.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
7.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
5.95 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α