5.809.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
1.309.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
28.00 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
11.50 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α