6.379.88 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
1.439.88 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
30.72 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α
12.62 Περιλαμβάνει Φ.Π.Α